Sondaj Faaliyetleri

1-BÖLGENİN HİDROLİK ÖZELLİKLERİ 

Su alınan birimlere akifer adi verilmektedir ve üç kısma ayrılmaktadır.faaliyetleri bu bölgenin özeliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.

a)Kırıntı akifer : Çakıl ve kumlu birimlerin yer aldığı akifer ortamlarıdır.Geçirim özellikli olup su tutma özelliği geniştir.

b)Karstik akifer : Bu akiferde oluşan boşluklarda su birikimi meydana gelmektedir ve bu birimlerde su tasıma kapasitesi oldukça yüksektir.

c)Kırıklı akifer : Magmatik ve metamorfik birimleri bünyesinde oluşan bu teknotizma ve metomorfizma etkisiyle oluşan kirik,çatlak,eklem takimi gibi sistemlerde su toplanması sonucu oluşmaktadır.Bu sistemde su potansiyeli lokal olarak değişiklik gösterebilmektedir.

2-KUYU İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER
Kuyu;rotary-havali ve çamurlu sistemleri bir arada kullanılan 400m kapasiteli bir sondaj makinesi ile açılacaktır.
Delme esnasında çekilen her metrede bir , kuyudan sediman numune alınacaktır.
Delme sonunda alınan numunelerin tahinleri yapılarak su veren ve su kirlenme ihtimali olan tabakaların özellikleri tespit edilecektir.
Kirli suyun girilebileceği formasyonlar çimento ve kapalı borular ile gerektiği kadar tecrit edilecektir.

3-KUYU ÇAPI 
Açılacak kuyunun delik çapı şartlara bağlı olarak yüzeyden sağlam kayaya kadar ( 317 mm ) çapında delinecek,delinen bu bölgeye ( 220 mm ) çapında çelik boru koyulacak,koruma burusu indirilmiş bölümün içerisinden ( 192 mm ) çaplı kuyu dibi çekici ile havali,köpüklü,darbeli sistemle delme işlemi kuyu tabanına kadar sürdürülecektir;delinen kısmın tamamına 10 atü dayanımına sahip ( 125 mm ) veya ( 140 mm ) çaplı PVC sondaj burusu (filtreli-kapalı) sondaj kuyusuna indirilecektir;Delinen kısımdan daha az bir yüksekliğe boru inmiş ise inilen boru derinliği kuyu toplam metrajı olarak kabul edilecek vehakedis bedeli bu metraj üzerinden hesaplanacaktır.

4-YIKAMA,GELİŞTİRME VE ÇAKILLAMA
Kuyu borulama işleminden sonra özel üretim Silivri çakılı ile tremi yöntemi ile çakillanip kuyudan , öngörülen azami verimin alınması amacıyla kuyu yıkanacaktır . Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam ettirilecektir . Yıkama işleminden sonra kuyu 25 bar basınçlı Atlascopco kompresörle hava darbesi yöntemiyle geliştirmeye tabi tutulacaktır,kompresörle geliştirme sırasında kuyu verim deneyi yapılacaktır.Kuyu verim deneyi değerlerinden kuyuya uygun pompa tipi belirlenecektir.