Sorumluluklar

İŞ GARANTİSİ
Açılan kuyu bitirme tarihinden 2 yıl süre ile kuyunun kontrolü firmamıza aittir.

Bu süre içerisinde kuyuda inşaat malzemesi ve isçilik kusurlarından mütevellit herhangi bir ariza veya hasar vukuu bulduğunda bunlar hiçbir ücret talep etmeksizin firmamızca giderilecektir.

Kuyuda tabii sebeplerden ve isletme kusurlarından ileri gelebilecek arizalar bu garanti kapsamının dışında kalmaktadır;ancak bu halde dahi kuyunuzla ilgili şikayetiniz süre tahdidi olmaksızın firmamızca her zaman tetkik edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır.
özel anlaşma olmadığı halde kuyudan çıkacak suyun kalitesinden ve miktarından firmamız mesul olmayacaktır.

FİRMAMIZIN SORUMLULUKLARI
Yapılacak sondaj isleri ile ilgili bütün proje ve uygulama çalışmaları kanun tüzük ve teknik yönetmeliklere uygun olacaktır.Ameliyeler devamlı olarak Tecrübeli mühendis ve ehliyetli bir sondör idaresinde yürütülecektir.Ameliyeler devamı esnasında , is yerinde gerekli bütün is güvenliği tedbirleri tarafımızdan alınacaktır.

SÜRELER
Yukarıda kısaca teknik özellikleri açılanan yer altı suyu üretim sondaj kuyusu açım çalışmaları iş sözleşmesinin imzalanmasına müteakip 3 gün içerisinde tamamlanacaktır.